Yıllık İzin Ücreti Hesaplama

İlgili çalışanın doğum, işe başlama ve ayrılma tarihleri ile birlikte son ayki maaşını ve istenen diğer bilgileri aşağıdaki hesaplama aracına girdikten sonra hesapla butonuna basınız.

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
Yıllık İzin Ücreti Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
NOT: İşe başlamadan önce deneme süresi geçirdiyseniz işe başlama tarihi olarak deneme süresinin başlangıç tarihini giriniz.
  1.   
  2.   
    (Deneme süresi dahil)
  3.   
  4. (Son çalışma yılında kullanılan ücretli izin günü sayısı)
  5. TL
    Örn. 36250,75 (Son çalışma ayındaki aylık net maaş)

İlgili Hesaplamalar

Yıllık izin ücreti nedir?

4857 sayılı İş Kanununun 59. maddesinin birinci fıkrasına göre, iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçinin hak kazanıp da kullanmadığı senelik izin sürelerine ait ücretinin, sözleşmenin sona erdiği tarihteki maaşı üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenmesi gerekmektedir. Bu ücrete, kullanılmayan yıllık izin ücreti adı verilir.

Kullanılmayan yıllık izin ücreti nasıl hesaplanır?

Kullanmaya hak kazanılan fakat kullanılmayan izinli gün sayısı, çalışanın iş akdinin feshedildiği tarihteki günlük brüt maaş ile çarpılarak brüt yıllık izin ücreti hesaplanır. Daha sonra bu tutardan bazı kesintiler yapılarak çalışanın eline geçecek net tutar elde edilir.

Devlet memurları kullanılmayan yıllık izin ücreti alabilir mi?

657 sayılı Kanuna tabi memurlar izin sürelerini kullanmak zorunda olduğundan devlet memurları için hesaplanmamaktadır.

Yıllık izin ücreti hangi ayın kazancına dahil edilir?

Hizmet akdinin feshi halinde, sigortalıların hak kazanıp da kullanmadıkları senelik izin sürelerine ait ücretlerinin akdin feshedildiği tarihte hak kazanmış oldukları dikkate alınarak, bu ücretler akdin feshedildiği ayın kazancına dahil edilecektir.

Yıllık izin ücretinden hangi kesintiler yapılır?

Brüt tutardan gelir vergisi, damga vergisi ve SGK kesintileri yapılarak çalışanın eline geçecek net ücret elde edilir.

Damga vergisi oranı nedir?

2013 yılından itibaren damga vergisi oranı hesaplanan senelik brüt izin ücretinin %0,759'dur.

İzin ücreti üzerinden ödenecek gelir vergisi oranı nedir?

Gelir vergisi oranı, ilgili çalışanın cari aya devreden kümülatif gelir vergisi matrahına denk gelen gelir vergisi dilimine belirlenmektedir. Gelir vergisi dilimleri her yıl gücellenmektedir.

Yıllık izin ücretine uygulanacak Sosyal Güvenlik Kurumu primi ne kadardır?

Brüt senelik izin ücreti üzerinden %15 SGK primi (işçi ve işveren payı toplamı) kesintisi yapılmaktadır.